Trợ giúp
 
Địa chỉ email:
Mật khẩu:
 
 
Ngôn ngữ:
Chủ đề:
 

MDaemon Webmail v19.0.2 © 2019 MDaemon Technologies, Ltd.

Hiện có bản cập nhật phần mềm với các tính năng mới tuyệt vời.Điều khoản Sử dụng

               
                ĐỂ AN TOÀN HỆ THỐNG KHUYẾN CÁO !

- Không mở Email từ người lạ mà hãy xóa ( click chuột phải vào mail và chọn Delete ).
- Nếu đã mở Email từ người lạ: không mở Files kèm theo nếu không biết đó là files gì.
- Không mở Link Web kèm theo Email lạ.
- Trường hợp không muốn nhận Email từ người lạ nữa ( click chuột phải vào mail chọn Blacklist Sender ).
- Sử dụng chức năng bảo mật 2 lớp ( Two Factor Authentication trong mục Bảo Mật ).
- Không tiết lộ thông tin Email và mật khẩu cho người khác.
- Thoát khỏi Webmail trước khi bạn rời màn hình.

                 CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC THÔNG TIN !